Light-Modulated Sunscreen Mechanism in the Retina of the Human Eye

Rafal Luchowski, Wojciech Grudzinski, Renata Welc, Maria Manuela Mendes Pinto, Alicja Sek, Jan Ostrowski, Lukasz Nierzwicki, Pawel Chodnicki, Milosz Wieczor, Karol Sowinski, Robert Rejdak, Anselm G. M. Juenemann, Grzegorz Teresinski, Jacek Czub, and Wieslaw I. Gruszecki

Read More

Factors Differentiating the Antioxidant Activity of Macular Xanthophylls in the Human Eye Retina

Justyna Widomska, Wieslaw I Gruszecki, Witold K Subczynski

Read More

Effect of trace amounts of ionic surfactants on the zeta potential of DPPC liposomes

Alicja Sęk, Paulina Perczyk, Paweł Wydro, Wiesław I Gruszecki, Aleksandra Szcześ

Read More

Self-assembly, stability and conductance of amphotericin B channels: bridging the gap between structure and function

Joanna Zielińska, Miłosz Wieczór, Paweł Chodnicki, Ewa Grela, Rafał Luchowski, Łukasz Nierzwicki, Tomasz Bączek, Wiesław I Gruszecki, Jacek Czub

Read More

Lensoside Aβ as an Adjuvant to the Anti-Glioma Potential of Sorafenib

Aleksandra Maciejczyk, Justyna Kapral-Piotrowska, Joanna Sumorek-Wiadro, Adrian Zając, Ewa Grela, Rafał Luchowski, Wiesław I Gruszecki, Marta Kinga Lemieszek, Iwona Wertel, Łukasz Pecio, Jerzy Żuchowski, Krystyna Skalicka-Woźniak, Bożena Pawlikowska-Pawlęga, Monika Hułas-Stasiak, Wojciech Rzeski, Radosław Rola, Joanna Jakubowicz-Gil

Read More