Molecular organization, localization and orientation of antifungal antibiotic amphotericin B in a single lipid bilayer

Wojciech Grudzinski, Joanna Sagan, Renata Welc, Rafal Luchowski, Wieslaw I. Gruszecki

Read More

The effect of chemically-synthesized silver nanoparticles on performance and the histology and microbiological profile of the jejunum in chickens

Katarzyna Ognik, Iwona Sembratowicz, Ewelina Cholewińska, Łukasz Wlazło, Bożena Nowakowicz-Dębek, Radosław Szlązak, Krzysztof Tutaj

Read More

Amphotericin B-Silver Hybrid Nanoparticles: Synthesis, Properties and Antifungal Activity

Krzysztof Tutaj, Radosław Szlązak, Katarzyna Szałapata, Joanna Starzyk, Rafał Luchowski, Wojciech Grudziński, Monika Osińska-Jaroszuk, Anna Jarosz-Wilkołazka, Agnieszka Szuster-Ciesielska and Wiesław I. Gruszecki

Read More

The orientation of the transition dipole moments of a polyene antibiotic Amphotericin B under UV-VIS studies

Krzysztof Tutaj, Radoslaw Szlazak, Joanna Starzyk, Piotr Wasko, Wojciech Grudzinski, Wieslaw I. Gruszecki, Rafal Luchowski

Read More

Self-association of Amphotericin B: Spontaneous Formation of Molecular Structures Responsible for the Toxic Side Effects of the Antibiotic

Joanna Starzyk , Marcin Gruszecki , Krzysztof Tutaj , Rafał Luchowski , Radosław Szlazak , Piotr Waśko , Wojciech Grudziński , Jacek Czub , and Wiesław I. Gruszecki

Read More