The role of xanthophylls in the supramolecular organization of the photosynthetic complex LHCII in lipid membranes studied by high-resolution imaging and nanospectroscopy

Jiangtao Zhou, Sergey Sekatskii, Renata Welc, Giovanni Dietler, Wieslaw I Gruszecki

Read More

Modes of the antibiotic activity of amphotericin B against Candida albicans

Ewa Grela, Agnieszka Zdybicka-Barabas, Bozena Pawlikowska-Pawlega, Malgorzata Cytrynska, Monika Wlodarczyk, Wojciech Grudzinski, Rafal Luchowski & Wieslaw i. Gruszecki

Read More

ABCA1 transporter reduces amphotericin B cytotoxicity in mammalian cells

A. Wu, E. Grela, K. Wójtowicz, N. Filipczak, Y. Hamon, R. Luchowski, W. Grudziński, O. Raducka Jaszul, M. Gagoś, A. Szczepaniak, G. Chimini, W. I. Gruszecki, T. Trombik

Read More

Recycling of Energy Dissipated as Heat Accounts for High Activity of Photosystem II

Monika Zubik, Rafal Luchowski, Dariusz Kluczyk, Wojciech Grudzinski, Magdalena Maksim, Artur Nosalewicz, Wieslaw I. Gruszecki

Read More

A chloroplast "wake up" mechanism: Illumination with weak light activates the photosynthetic antenna function in dark-adapted plants

Ewa Janika, Joanna Bednarska, Monika Zubik, Rafal Luchowski, Radoslaw Mazur, Karol Sowinski, Wojciech Grudzinski, Maciej Garstka, Wieslaw I. Gruszecki

Read More