Specific Composition of Lipid Phases Allows Retaining an Optimal Thylakoid Membrane Fluidity in Plant Response to Low-Temperature Treatment

Radosław Mazur, Katarzyna Gieczewska, Łucja Kowalewska, Anna Kuta, Małgorzata Proboszcz, Wieslaw I. Gruszecki, Agnieszka Mostowska and Maciej Garstka

Read More

ABCA1 transporter reduces amphotericin B cytotoxicity in mammalian cells

A. Wu, E. Grela, K. Wójtowicz, N. Filipczak, Y. Hamon, R. Luchowski, W. Grudziński, O. Raducka Jaszul, M. Gagoś, A. Szczepaniak, G. Chimini, W. I. Gruszecki, T. Trombik

Read More

Localization and Orientation of Xanthophylls in a Lipid Bilayer

a. Wojciech Grudzinski, Lukasz Nierzwicki, Renata Welc, Emilia Reszczynska, Rafal Luchowski, Jacek Czub, Wieslaw I. Gruszecki

Read More

Mechanism of Binding of Antifungal Antibiotic Amphotericin B to Lipid Membranes: An Insight from Combined Single-Membrane Imaging, Microspectroscopy, and Molecular Dynamics

Ewa Grela, Miłosz Wieczór, Rafał Luchowski, Joanna Zielinska, Angelika Barzycka, Wojciech Grudzinski, Katarzyna Nowak, Piotr Tarkowski, Jacek Czub and Wieslaw I. Gruszecki

Read More

Imaging of human cells exposed to an antifungal antibiotic amphotericin B reveals the mechanisms associated with the drug toxicity and cell defence

Ewa Grela, Mateusz Piet, Rafal Luchowski, Wojciech Grudzinski, Roman Paduch and Wieslaw I. Gruszecki

Read More