Application of Raman Spectroscopic Imaging to Assess the Structural Changes at Cell-Scaffold Interface

Grzegorz Kalisz, Agata Przekora, Paulina Kazimierczak, Barbara Gieroba, Michal Jedrek, Wojciech Grudzinski, Wieslaw I Gruszecki, Grazyna Ginalska, Anna Sroka-Bartnicka

Read More

Modes of the antibiotic activity of amphotericin B against Candida albicans

Ewa Grela, Agnieszka Zdybicka-Barabas, Bozena Pawlikowska-Pawlega, Malgorzata Cytrynska, Monika Wlodarczyk, Wojciech Grudzinski, Rafal Luchowski & Wieslaw i. Gruszecki

Read More

ABCA1 transporter reduces amphotericin B cytotoxicity in mammalian cells

A. Wu, E. Grela, K. Wójtowicz, N. Filipczak, Y. Hamon, R. Luchowski, W. Grudziński, O. Raducka Jaszul, M. Gagoś, A. Szczepaniak, G. Chimini, W. I. Gruszecki, T. Trombik

Read More

Imaging of human cells exposed to an antifungal antibiotic amphotericin B reveals the mechanisms associated with the drug toxicity and cell defence

Ewa Grela, Mateusz Piet, Rafal Luchowski, Wojciech Grudzinski, Roman Paduch and Wieslaw I. Gruszecki

Read More

Galleria mellonella apolipophorin III – an apolipoprotein with anti-Legionella pneumophila activity

Agnieszka Zdybicka-Barabas, Marta Palusińska-Szysz, Wiesław I. Gruszecki, Paweł Mak, Małgorzata Cytryńska

Read More